Sterilitet

Här hittar ni lite information om hur vi sköter allt med sterilitet och hur vi jobbar föratt hålla god hygien.

 

Vi har ett eget sterilrum som vi har all utrustning för att kunna jobba så sterilt som möjligt, så våra kunder kan känna sig trygga hos oss. Våra diskdesinfektor och melag autoclave sportestas varje månad och valideras en gång per år.

Vi använder oss av en vacum 31-b Melag autoclave plus en destillator och skrivare som visar hur sterilitet har gott under programmets körningen. Och när vi packar så har vi en hawo svets som förseglar förpaktningarna så de helt stängda innan dom steriliseras. Vi använder oss av endast sterila nålar och instrument och smycken.

 

 

 

 

Sterilitet hos oss är A och O så därför använder vi oss av piercingkanyler som skär igenom huden och ger ett snyggt hål och skalpellblad som används till scarification kasseras efter varje kund. Vi använder oss inte av håltagnings pistol då dessa inte går att sterilisera i en autoclav alls. Vi avråder kunder att ens tänka tanken att göra de med en!

Våran studio är myndighetskonrollerad och uppfyller alla krav som ställs in för detta utförande.

 

Stanley Tattoo Crew

Comments are closed